Travestie

, žánr humoristické literatury zesměšňující témata, která jsou tradičně pojímána jako vznešená. Už ve středověké literatuře byla travestována témata z bible; travestie byla však oblíbena zejm. v období renesance. Byl travestován Homér, Ariostův Zuřivý Roland, Vergiliův epos Aeneis, různé mýty a legendy. Na rozdíl od parodie, zpracovává travestie velká témata směšným způsobem.

Ottův slovník naučný: Travestie

Travestie (z lat. travestire) jest název pro komická, ponejvíce satirická přebásnění známých básní, jejichž vážný obsah v podstatě ponechán, ale formálně zesměšněn; nápadný nepoměr mezi formou a obsahem a zároveň mezi originálem a jeho přepracováním jest pak pramenem komického účinu travestie Původem travestie jest asi mladší než příbuzná jí parodie, ač již v Athenaiovi jest pokus o travestování Homéra. Kvetla jmenovitě ve francouzské škole scarronské (Marivaux); z novějších dob známa jest travestie »Aeneidy« od Blumauera a episodická travestie Ovidiovy báje v Koubkově »Básníkově cestě do peklæ.

Související hesla