Třeboňsko

, CHKO v jižních Čechách v Třeboňské pánvi; 700 km2. Chrání převážně harmonickou kulturní krajinu. Soustava rybníků, budovaná od konce středověku, je propojena přirozenými i umělými vodními toky (Nová řeka, Zlatá stoka). Zbytky původních rašelinišť a lužních lesů, místy písečné přesypy. Rozmanitá flóra a fauna (vodní ptáci). – Turistická oblast; řada rybníků rekreačně využívána (Svět, Hejtman, Staňkovský), vodácké sjezdy Lužnice a Nežárky. CHKO vyhlášena v roce 1979. Biosférická rezervace UNESCO.

Související hesla