Trest smrti

, nejvyšší trest spočívající v usmrcení odsouzeného. Účelnost trestu smrti je předmětem diskuse jeho odpůrců (abolicionisté) a zastánců (mortikalisté). V českých zemích zrušen 1990, ústavně zakázán od roku 1991.

Související hesla