Triumvirát

a) ve starém Římě (a obdobně i v současnosti) označení tříčlenného kolegia, popř. tříčlenné mimořádné komise, pověřeného konkrétním úkolem; b) vzájemná neoficiální úmluva tří státníků o společném prosazování svých záměrů. Nejvýznamnější byl první triumvirát (60 – 53 př. n. l.), který uzavřeli G. I. Caesar, G. Pompeius a M. L. Crassus, a druhý triumvirát (43 – 33 př. n. l.), uzavřený G. Octaviem (Augustem), Antoniem a M. E. Lepidem.

Související hesla