Triviální literatura

, literatura pokleslá, určená k zábavě, k ukrácení času a adresovaná tzv. lidovému čtenáři. Soustřeďuje se zejména na napínavý děj, v jehož rámci se postavy rozdělují na jednoznačně kladné a záporné. Příběh obvykle končí happy endem. Triviální literatura naturalisticky líčí hrůzostrašné dramatické příhody, vypravuje o mužích – supermanech nebo čtenářům předkládá příběhy z tzv. lepší společnosti. Zvlášť frekventovaným druhem triviální literatury je literatura erotická a pornografická. Rysy triviální literatury se vyznačují romány pro paní a dívky v edicích Červená knihovna nebo Večery pod lampou, texty k některým televizním seriálům, ale také určité typy románových bestsellerů.