Trollope Anthony

, anglický prozaik; představitel čtivého viktoriánského románu 2. pol. 19. stol. Z malého úředníka se vypracoval na ředitele pošt (vynalezl mj. anglickou poštovní schránku – pillar box). Po počátečních neúspěších s pochmurnými romány z Irska a Velké francouzské revoluce získal čtenářský úspěch cyklem maloměstských, regionálních, a komicky laděných románů Barsetshirská kronika o rušivém pronikání moderní civilizace (tisku, administrativy, technického pokroku, kapitalistického podnikání) do venkovského jihoanglického hrabství a zejm. do života duchovních, soustředěným kolem středověké barchesterské katedrály (romány Svědomí, Barchesterské věže). I další série románů, nazvaných podle hlavního hrdiny Palisserovy romány, odehrávající se vesměs ve vysoké londýnské společnosti, se vyznačuje lehkostí dialogů a smyslem pro parodii i humorné situace všedního života.

Ottův slovník naučný: Trollope Anthony

Trollope Anthony, spis. angl. (* 24. dub. 1815 v Londýně – † 6. pros. 1882 t.), bratr před.; vychování jeho nebylo nejhlubší; r. 1834 vstoupil jako úředník do správy poštovní, r. 1841 stal se ředitelem poštovním v Irsku a vynikl tu intelligencí, ale věčná opposice, s níž stavěl se proti všem plánům Rowlanda Hilla, vedla k pádu obou soupeřů r. 1864. Od r. 1847 Trollope uveřejňoval novelly z irského života, kterým se však nedostalo pozornosti ani obecenstva, ani kritiky; stejný osud měl historický román z Vendée a jeho pokusy divadelní. Teprve r. 1855 přinesl mu veliký úspěch The Warden, velmi duchaplný a vtipný, pečlivě pozorovaný obraz ze života clergymenského. Ve své době byl ceněn jako jeden z nejlepších realistických humoristů, ale práce jeho brzy vybledly, poněvadž při vší bystrosti a snadnosti, s níž jsou psány, chybí jim hlubší umělecký fond. Mnohopisalství (řada románů jeho páčí se asi na 80) vedlo ho k povrchnosti, která pokazila také mnoho v jeho talentu. Z románů jeho jmenujeme nejlepší: Barchester towers (1857); Framley Parsonage (1861); The last chronicle of barset (1867); The three clerks (1858); Onley farm (1862); The small house at Allington (1864); The Claverings (1867). Zmínky zasluhují také jeho studie ze světa parlamentního: Phineas Finn, the Irish member (1869); Phineas redux (1873); The prime minister (1876); The american senator (1877) a j. Dále napsal řadu děl cestopisných a Autobiography (Lond., 1883, 2 sv.).

Související hesla