Tromba

, vzdušný vír v atmosféře s vertikální nebo šikmo skloněnou osou a o průměru odpovídajícím desítkám, výjimečně až stovkám metrů. Rozlišují se: a) malé tromby, vznikají v silně přehřátém vzduchu nad pevninou, dosahují výšek desítek až stovek metrů a projevují se jako prachové nebo písečné víry (lidově rarášky); b) velké tromby, které vznikají za silných bouřek z oblaků druhu Cumulonimbus; mají katastrofické účinky. Zvláště mohutné velké tromby, které se vyskytují v jižních oblastech USA, se nazývají tornáda.

Související hesla