Tropický pás

, tropy – podnebný pás rozkládající se přibližně mezi 10° a 25° s. š. a j. š. Podnebí je, zvláště nad pevninami, velmi suché. Průměrné teplota nejteplejšího měsíce se pohybuje mezi 30 – 39 °C, nejchladnějšího mezi 10 – 25 °C. Denní amplitudy teploty mohou dosahovat až 40 °C. Průměrný roční úhrn srážek je menší než 250 mm. Nedostatek vláhy na pevninách je příčinou velmi malé (až žádné) oblačnosti. Území většinou vyplňují pouště a polopouště, v přechodových zónách se vyskytují tropické savany.

Související hesla