Trymó


1. vysoké zrcadlo spojené se skříňkou, která dosahovala až k zemi;
2. gotický pilíř oddělující okna; středový pilíř vchodových dveří, na něm někdy figurální plastika.