Tunchuangské texty

, soubor čínských a středoasijských textů, které byly začátkem 20. stol. nalezeny v jeskyních v Tun-chuangu (v severozápadní Číně) v zazděné knihovně (uzavřena zřejmě v 10. nebo 11. stol.). Převážná část textů odvezena do Londýna a do Paříže, část do Japonska, část do Pekingu. Tunchuangské texty zahrnují literaturu náboženskou, zejm. buddhistickou, a téměř všechny žánry čínské vypravěčské slovesnosti a lidové literatury.

Související hesla