Turkmenistán

, Turkmenská republika, turkmensky Türkmenistan džumhurijäti – stát ve střední Asii východně od Kaspického moře; 488 100 km2, 4,9 mil. obyvatel (1998), hustota zalidnění 10 obyv./km2, hlavní město Ašgabad (548 000 obyvatel, 1996); úřední jazyk turkmenština, měnová jednotka 1 manat (TMM) = 100 tenge. Administrativní dělení: 5 oblastí a území hlavního města. – Velkou část území zaujímá poušť Karakum. Povrch je nížinný, jen na jihu se zvedá pohoří Kopet-Dag (2 942 m n. m.). Pobřeží Kaspického moře je málo členité; bývalý záliv Kara-Bogaz-Gol byl změněn ve slané jezero. Podnebí je suché, silně kontinentální, s velkými výkyvy teplot; v Ašchabadu je průměrná teplota v lednu – 4 °C, v červenci 28 °C. Průměrné srážky 100 – 150 mm ročně. Jediná stálá řeka Amudarja dodává vodu pro zavlažování, jiné toky vysychají na okraji pouště v tzv. suchých deltách. Významný Karakumský průplav. – Obyvatelstvo tvoří zejména Turkmeni (73 %, 1993), Rusové (10 %) a Uzbekové (9 %). Náboženství převážně muslimské (sunnité). Přirozený přírůstek obyvatel 1,4 % ročně (1998). Střední délka života mužů 62 let, žen 69 let (1996). Negramotnost 2 % (1989). Urbanizace 45 % (1997). – Hospodářsky málo rozvinutý stát s významnou těžbou zemního plynu. Hrubý domácí produkt 640 USD/obyv. (1997). Z ekonomicky aktivních obyvatel pracuje 47 % v zemědělství, 19 % v průmyslu. Obdělávají se 3 % plochy, pastviny pokrývají 61,5 %, lesy 8 % území. – V zemědělství převažuje rostlinná výroba, většinou na zavlažovaných plochách na jihu státu. Pěstuje se bavlník (189 000 t, 1997), ovoce, zelenina, obilniny. Chov ovcí a koz (dohromady 5,8 mil. kusů, 1997), skotu. Těží se zemní plyn (30,1 mld. m3, 1995, 13. místo na světě), ropa (5 mil. t, 1995), síra. Průmysl textilní, petrochemický, potravinářský. Velmi řídká dopravní síť; přístav Türkmenbaši je východištěm železnice a silnice do vnitrozemí. – Ve starověku součást Íránu, centrum parthské říše. Od 7. stol součást islámských států. V 17. – 19. stol. rozdělen mezi safíjovskou Persii, bucharský a chivský chanát. 1880 – 85 připojen k carskému Rusku, v roce 1881 stanovena jižní hranice s Persií. 1918 zřízena Turkestánská autonomní sovětská svazová republika (SSR), připojena k Sovětskému svazu, 24. 10. 1924 vznikla Turkmenská SSR, vyhlášena 2. 2. 1925. 27. 10. 1991 Turkmenistán vyhlásil nezávislost.1994 se připojil k programu NATO Partnerství pro mír. – Turkmenistán je nezávislá republika, člen Společenství nezávislých států. Hlavou státu je prezident, volený obyvatelstvem na 5 let. Zákonodárným sborem je Madžlis (50 členů, funkční období 5 let). Poslední parlamentní volby se konaly v prosinci 1999. Prezident Saparmurad Atajevič Nijazov (* 19. 2. 1940).

Tabulka: Turkmenistan- Predstavitele
PREZIDENT
od 1990 Saparmurad Atajevič Nijazov
 
Související hesla