Turovití

, Bovidae – čeleď přežvýkavých sudokopytníků; zahrnuje kolem 120 žijících druhů ve 45 rodech, řazených do pěti (podle některých odborníků 16) podčeledí (např. antilopy, buvolci, sajgy, kozy a ovce, tuři). Druhově nejbohatší čeleď recentních kopytníků. Jsou rozšířeni po celém světě, do Jižní Ameriky a Austrálie byli introdukováni. Charakteristickým znakem všech turovitých u obou pohlaví jsou rohy. Turovití našlapují jen na dva prsty s kopýtky, paspárky jsou redukované. Chrup je zjednodušen, chybějí horní řezáky i špičáky. Viz též přežvýkavci.

Související hesla