Tylžský mír

, soubor mírových smluv mezi Ruskem a Francií, uzavřených 7. 7. a 9. 7. 1807 v severopruské Tylži (nyní Sovětsk, Rusko), které zakončily prusko-francouzskou válku 1806 – 07. Fakticky došlo k rozdělení sfér vlivu v Evropě; Prusko jako poražený ruský spojenec ztratilo všechna území západně od Labe, Rusko dostalo volnou ruku, aby mohlo bojovat proti Turecku a Švédsku, Francie proti Španělsku a Velké Británii.

Související hesla