Tyran

1. etnografie a) v antickém Řecku a ve středověkých městských státech severní a střední Itálie osoba, která se násilím zmocnila moci; b) despota, jehož vláda je založena na zvůli a násilí; c) přeneseně krutý, panovačný, despotický člověk; trýznitel, mučitel; 2. zoologie ptáci řádu pěvců, zástupci několika rodů (např. Tyrannus, Pitangus), z čeledi tyranovitých. Zahrnují 374 druhů, které jsou rozšířeny v Americe. Velikost jejich těla kolísá od vrabce až po vránu. Většinou hmyzožraví, hnízdí volně na větvích i v dutinách. Český název je odvozen od statečnosti, s níž hájí svá teritoria.

Ottův slovník naučný: Tyran

Tyrani (Tyrannidae), velmi význačná čeleď pěvců obmezených většinou na americké tropy, z malé části na mírné pásmo Ameriky, čítající přes 450 druhů. Zobák ptáků těchto jest zejkovaný, hákovitě zahnutý, jako u našich ťuhýků, životem svým připomínaji naše sýkory. V malých společnostech prohánějí se v korunách stromů, živíce se hmyzem a bobulemi. Ťuhýk hnědožlutý (Tyrannus sulfuratus), v Guianě a Brazilii jeden z nejobecnějších ptáků, jest význačný svým veselým zvučným voláním, které zní jako: bien te veo: vidím tě dobře. Na vinicích bývá na podzim nemilým hostem, an požírá velké množství hroznů, fíků a jiných plodů. Na ostrovech západoindických rozšířen jest rod Todus, jehož nejznámější druh jest Tyrani viridis L. (todi). Bše.

Související hesla