Tyrolsko

, německy Tirol – spolková země v západním Rakousku; 12 648 km2, 665 000 obyvatel (1999), správní středisko Innsbruck (111 000 obyvatel, 1999). Osu hornatého území tvoří řeka Inn. Z alpských skupin jsou nejvyšší zaledněné Ötztalské Alpy na jihu (Wildspitze, 3 772 m n. m.). – Zemědělství je soustředěno do údolních poloh. Těží se sůl, měď, magnezit. Průmysl hutnický, chemický, sklářský, textilní, potravinářský. Územím procházejí evropsky významné dopravní trasy přes Alpy (údolím Innu a přes Brennerský průsmyk). Intenzívní horský cestovní ruch, zejm. zimní. – Původní državy tridentského a brixenského biskupství, které se v roce 1286 konstituovaly jako hrabství na úrovni říšského knížectví, od roku 1363 v držení Habsburků. 1525 – 26 selská válka, v 16. stol. středisko reformace. 1805 – 14 připojeno k Bavorsku (povstání Andrease Hofera, 1767 – 1810). Od roku 1919 většina Tyrolska součástí Rakouska, jižní část odstoupena Itálii (současná italská provincie Alto Adige).

Související hesla