Učební osnovy

, pedagogika základní dokumentace, která stanovuje výchovně vzdělávací cíle vyučovacích předmětů, vymezuje rozsah a obsah učiva, naznačuje základní postupy při probírání učiva. Uplatňují se na základních a středních školách. Před rokem 1989 byly učební osnovy závaznou normou, v současnosti je v pravomoci učitele provést v učebních osnovách úpravy. Alternativní školy mají učební osnovy odlišné od škol státních.

Související hesla