Učební plán

, pedagogika závazná dokumentace hromadného vyučování schválená Ministerstvem školství ČR, užívaná na všech typech škol. Určuje předměty, které se vyučují v jednotlivých ročnících, týdenní počet hodin věnovaných výuce jednotlivých předmětů i celkový počet hodin výuky v ročníku. Jeden z historicky prvních učebních plánů byl součástí Komenského díla Velká didaktika (1638).

Související hesla