účet

, systematický záznam o stavu a pohybu hospodářských prostředků vedený v peněžním ocenění; základní prvek účetnictví.

Související hesla