Uhersko

, novodobé nepřesné synonymum názvu historického státního útvaru Uhry, přesněji označení zemí uherské (svatoštěpánské) koruny, tj. vlastního uherského království. Zvláštní byl vztah Uherska k Sedmihradsku. Od roku 1867 název pro východní část habsburské monarchie (Rakousko-Uhersko).

Související hesla