Uhry

, uherské království, historický státní útvar Maďarů, zaujímající do roku 1918 území Maďarska, Slovenska, Zakarpatské Ukrajiny, Banátu, Vojvodiny, Burgenlandu a Sedmihradska. Základ území Uher byl utvořen v 10. a 11. stol. jako uherské království. Roku 1102 spojeno v personální unii s královstvím chorvatským a slavonským, čímž vznikl svazek zemí svatoštěpánské koruny. V 16. stol. se Uhry následkem turecké expanze rozpadly na tři části: habsburskou (Slovensko – Horní Uhry a západní část dnešního Maďarska), tureckou (budínský pašalík) a knížectví Sedmihradsko. Od přelomu 17. a 18. stol. byly celé Uhry součástí habsburské monarchie. V letech 1849 – 67 se Uhry, Sedmihradsko, Chorvatsko-Slavonsko a Banát staly korunními zeměmi rakouského císařství. 1867 po rakousko-uherském vyrovnání z Uher vznikl nový státoprávní celek Uhersko (Zalitavsko) s vlastním parlamentem a vládou, v němž mělo Chorvatsko-Slavonsko autonomii. Uhersko zaniklo v roce 1918 se vznikem Maďarska, potvrzeným 1920 trianonskou smlouvou. Území Uher byla rozdělena mezi nástupnické státy.

Související hesla