Umbrie

, italsky Umbria – kraj ve střední Itálii v Apeninách v povodí horní Tibery; 8 456 km2, 833 000 obyvatel (1999), správní středisko Perugia (155 000 obyvatel, 1998). Hornatý povrch převážně pokrývají Apeniny; na západě se rozkládá Trasimenské jezero. – Pěstuje se pšenice, kukuřice, brambory, vinná réva, olivy. Průmysl hutnický, chemický, textilní, potravinářský. Cestovní ruch (Assisi, Perugia, Orvieto). – Původně osídlena starověkými Umbry; od 7. stol. př. n. l. pod etruským vlivem. Ve 3. – 2. stol. př. n. l. podrobena Římem. Od 8. stol. n. l. součást papežského státu, v 11. stol. vznik městských komun; působiště sv. Františka z Assisi. V letech 1808 – 14 anektována Francií. Od 1861 součást Itálie.

Ottův slovník naučný: Umbrie

Umbrie nazývala se za starověku krajina ve Střední Italii, ohraničená na sev. řekou Rubiconem, na záp. Tiberem, na jihu Narem a na vých. mořem Jaderským. Krajina tato, na záp. hornatá a poněkud drsná, ostatně rovná a úrodná, oplývala ode dávna silným skotem a ovocem. Nejstarším obyvatelstvem byli Umbrové. Z četných měst jmenujeme: Ariminum (n. Rimini), Sena Gallia (n. Sinigaglia), Sarsina (rodiště Plautovo), Urbinum Hortense (n. Urbino), Spoletium (n. Spoleto) a j. Nynější provincie Umbrie zove se jinak Perugia.

Související hesla