Umělá inteligence

, programové systémy tvořené bázemi znalostí, odvozovacími mechanismy, programovými subsystémy pro rozpoznávání objektů a jejich chování. Do umělé inteligence patří též softwarové produkty pro zpětné vyhledávání příčin, diagnóz daných projevů a chování objektů a také odvozování postupů pro dosažení cílových stavů objektu v měnících se podmínkách nebo v neurčitém prostředí.

Související hesla