Umění lidové

, souhrnné označení pro tu část umělecké produkce lidových vrstev, která byla určena pro jejich vlastní potřebu; vedle folklóru zahrnuje různé druhy výtvarného umění a některých řemesel (sklářství, hrnčířství, řezbářství, kovářství). Typické je časté spojení funkce užitkové s funkcí estetickou (výšivka) nebo další (obřadní). Někdy je obtížné u některých produktů jednoznačně určit hranici mezi řemeslem a uměním (modrotisk, šperkařství). Viz též lidová architektura, lidové výtvarné umění.

Související hesla