Úmluva o právech dítěte

, mezinárodní dokument, který hájí práva dětí na celém světě. Kodifikuje práva dítěte (např. právo na život, na vlastní jméno, státní příslušnost, poznání svých rodičů, udržování kontaktů s nimi, jestliže jsou v zahraničí nebo při výkonu trestu, právo na svobodu vyjadřování, projevu, myšlení, náboženství, na přístup k informacím). Zajišťuje jeho ochranu a rozvoj formou smlouvy, která je pro státy, jež ji ratifikovaly, závazná. Vymezená práva musí být zabezpečena každému dítěti. Přijata 20. 11. 1989 v New Yorku. V ČSFR, resp. v ČR v platnosti od roku 1991.