Unipolární

, jednopólový, jen s jedním pólem.

Související hesla