Univerzália

, obecné pojmy, které lze připisovat jednotlivým věcem. Filozofický spor o povahu univerzálií byl ústředním problémem filozofie středověké. Podle realismu mají univerzália samostatné bytí, podle nominalismu jsou univerzália pouhá jména k označení věcí. Z latinského universalis, obecný.

Související hesla