Univerzalismus

1. všestrannost, všeobecnost, prosazování všeobecného, celkového proti dílčímu, jednotlivému; 2. snaha obsáhnout všechno nebo něco jako celek; v literatuře směr, který usiluje objevit jazykové univerzálie induktivně a současně s tím operovat kategoriemi společnými pro všechny jazyky; 3. filozofie metafyzický názor, že svět je nadřazeným celkem, z něhož lze odvozovat jeho jednotlivé části.

Související hesla