Univerzita Karlova

, UK – nejstarší univerzita ve střední Evropě. Založena 7. 4. 1348 v Praze českým a římským králem Karlem IV.; univerzita čtyřfakultní (artistická, lékařská, právnická a teologická) na základě souhlasu obsaženého v bule papeže Klementa VI. (v úřadě 1342 – 52) z 26. 1. 1347. Z kolejí nejvýznamnější Karlova, založená v roce 1366; 1383 přemístěna do bývalého Rotlevova domu (dnešní Karolinum). 1372 oddělena právnická fakulta. Po vydání Dekretu kutnohorského, kterým byl změněn poměr při hlasování, odešli v roce 1409 cizí, většinou němečtí studenti a Univerzita Karlova se pozvolně proměnila v národně a konfesijně uzavřený ústav pod kontrolou husitů. Před husitskou revolucí ukončily činnost všechny fakulty kromě artistické. V letech 1420 – 30 byla Univerzita Karlova v záležitostech víry nejvyšší husitskou autoritou; po celé předbělohorské období pod kontrolou utrakvistů (viz též utrakvismus). 1622 předána jezuitům, kteří ji spojili s vlastní klementinskou akademií, založenou 1562. V letech 1638 – 54 univerzita opět samostatná. 1654 definitivním sloučením s klementinskou akademií vznikla Karlo-Ferdinandova univerzita. 1784 v rámci reforem stanoven nový univerzitní řád (mj. vyučovacím jazykem němčina místo latiny). 1882 univerzita rozdělena na českou a německou. Od 1920 česká univerzita nazvána Univerzita Karlova; německá univerzita ukončila existenci v roce 1945. V současnosti fakulty: Filozofická (1348); Katolické teologie (1348, 1950 vyčleněna, 1990 opět začleněna); Lékařská (1348, 1953 se rozdělila na Fakultu všeobecného lékařství – od 1990 1. Lékařská fakulta; Fakultu dětského lékařství – od 1990 2. Lékařská fakulta; Fakultu hygieny – od 1990 3. Lékařská fakulta); Právnická (1348); Husitská teologická (1919 Husova československá evangelická fakulta bohoslovecká, od 1950 Husova československá bohoslovecká fakulta, od 1990 současný název a začleněna do UK); Evangelická teologická (1919 Husova československá evangelická fakulta bohoslovecká, od 1950 Komenského evangelická bohoslovecká fakulta, od 1990 současný název a začleněna do Univerzity Karlovy); Přírodovědecká (oddělena z Filozofické fakulty 1920); Lékařská se sídlem v Plzni (1945 pobočka Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, od 1959 fakulta); Lékařská se sídlem v Hradci Králové (1945 pobočka Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, 1951 zrušena, od 1958 fakulta); Matematicko-fyzikální (vyčleněna z Přírodovědecké fakulty 1952); Tělesné výchovy a sportu (1953); Pedagogická (1964); Farmaceutická se sídlem v Hradci Králové (1969); Sociálních věd (1990 přeměněna z Fakulty žurnalistiky, založené 1972).

Související hesla