Urbánková Jarmila

, česká básnířka a překladatelka. Autorka impresionisticky laděné poezie, inspirované milostnou a mateřskou něhou i domovem (Větrný čas, Slunečnice, Zpívající pták, Kotvy a stébla, Ve stínu viklanu), a veršů pro děti (Vonička, Kde zvířátka bydlí). Překládá zejm. německou a anglickou poezii (G. Hauptmann, J. Aldridge, T. Wolfe, P. B. Shelley).