Urbář

, úřední kniha patrimoniální správy, obsahující soupisy poddanských peněžních a naturálních dávek a robotních povinností. Rozlišuje se urbariální soupis, podávající pouze sumární údaje o pozemcích a platech, a urbariální účet, uvádějící i jmenovitý rozpis držby a platů v každé vesnici.

Související hesla