Uspořádání

, matematika stanovení pořadí objektů, např. uspořádání reálných čísel podle velikosti. Uspořádání musí splňovat dvě podmínky: a) jestliže objekt A je v daném uspořádání před objektem B a objekt B před objektem C, pak objekt A je před objektem C; b) pro dva různé objekty A a B platí buď A je před B, nebo B je před A.

Související hesla