Ustálený stav

, chemie řetěz chemických reakcí se nachází v ustáleném stavu, když koncentrace všech meziproduktů zůstávají konstantní, reakce probíhá a produkt se vytváří na úkor substrátu.