ústavní soudnictví

, činnost zvláštních orgánů, ústavních soudů, v soustavě nejvyšších ústavních orgánů některých států světa, zaměřená na ochranu (kontrolu) ústavnosti. Předmětem činnosti ústavních soudů je především soulad zákonů a jiných právních předpisů s ústavou a ochrana základních práv člověka a občana. Viz též Ústavní soud ČR.

Související hesla