Utrakvismus

, kališnictví – v obecném smyslu přijímání podobojí. V užším smyslu označení husitské církve, opírající se o kompaktáta. Ta se po roce 1520 rozštěpila na tzv. staroutrakvisty, lpějící na husitském dědictví, a novoutrakvisty, sympatizující s luteránstvím. Oba proudy, spolu s jednotou bratrskou, byly zahrnuty do české konfese (1575) a Majestátu Rudolfa II. Mandáty a Obnoveným zřízením zemským 1627 byl utrakvismus v českých zemích zakázán.

Související hesla