Uzbekové

, národ žijící v Uzbekistánu (asi 13,8 mil. osob), Tádžikistánu (asi 1 mil. osob), Afghánistánu (asi 1,5 mil. osob), Číně aj. Jazyk patří do karlucké skupiny turkitské větve altajské rodiny. Muslimové (sunnité). Potomci usedlých zemědělců a kočovných pastevců.

Ottův slovník naučný: Uzbekové

Uzbekové, větev tureckého kmene Ujgurů, který úplně se rozdrobil a splynul s jinými národy; sídlí v rus. Střední Asii. Jméno své mají od Uzbeka-chána, jenž byl nástupcem Šeibáni-chána, bratra Batua a zakladatelem Turánské říše. Po zničení moci Timurovců Uzbekové, opět ovládli Bucháru a Chívu a podrobivše si Sarty, vnutili jim svoji řeč. Vzezřením svým Uzbekové, málo podobají se čistým Mongolům, neboť silně se pomísili s ostatnimi národy iránskými. Ještě nejčistší krev zachovali si kočovníci, tak že v posledních dobách užívá se názvu Uzbekové,ků pro kočovníky vůbec, kdežto obyvatelé měst, kde Uzbekové, splynuli se Sarty, slují Sartové. Uzbekové,kům nejblíže příbuzní jsou Kašgarci, sídlící v čínském Vých. Turkistáně.

Související hesla