Václav III.

, český a polský král od roku 1305, uherský král 1301 – 05 (pod jménem Ladislav V.); syn Václava II. a Guty Habsburské; poslední Přemyslovec. V roce 1305 byl zbaven uherského trůnu (prohrál s Karlem Robertem I. z Anjou). Po smrti Václava II. uznán českým králem. Při tažení do Polska, kde hodlal prosadit své nároky, zavražděn v Olomouci za dosud nevyjasněných okolností. S Václavem III. vymřel po meči rod Přemyslovců.

Ottův slovník naučný: Václav III.

Václav: V. III., král čes., syn před. a Jitky Habsburské (*1289 – †4. srp. 1306), nastoupil vládu r. 1305 za těžkých okolností, kdy měl býti s králem římským Albrechtem a kurií dobojován boj o korunu uherskou a polskou. Aby zachránil Polsko, učinil s Albrechtem mír a postoupil mu Chebska a Míšně, jíž ovšem mu bylo zase vykoupiti od rodu Askánského vrácením Pomořanska. Za to Albrecht mu ponechal volnou ruku v Polsku. Proti Vladislavovi Lokietkovi Václav: v. hodlal čeliti ve spojení s Německým řádem, jehož prostřednictvím došlo také ke smlouvě v Toruni mezi českým náměstkem v Polsku a Přemyslem Kujavským. Korunu uherskou odevzdal svému příteli vévodovi bavorskému Ottovi. Neučinil tak z lehkomyslnosti, ale z toho důvodu, že Uhry byly opanovány z největší části Karlem Robertem a že nebylo možno najednou podstoupiti boj proti novému králi uherskému a proti Vladislavovi Lokietkovi. Ottu pak darem tím ještě více k sobě připoutal. Václav: v. vůbec nebyl tak nedbalým panovníkem, jak by se zdálo podle zpráv kroniky Zbraslavské, jejímuž autoru se nelíbily Václav:ovy důvěrné styky s národní šlechtou. Snaha jeho o udržení Polska, sňatek jeho s Violou Těšínskou ukazuje směr, jakým se měla ubírati jeho politika. Když právě se chystal na výpravu do Polska proti Vladislavovi Lokietkovi, byl v Olomouci zavražděn. Kým byl najat vrah, je neznámo. Ukazovalo se na Albrechta, na Uhry, na někoho z domácí šlechty, vysloveno podezření i proti Lokietkovi, ale jistého neví se nic. Václav: v.em III. vymřel domácí panující rod Přemyslovců. JBN.

Související hesla