Vaišéšika

, jeden ze šesti klasických systémů staroindické filozofie, zabývající se výkladem jevového světa. Základním textem jsou Vaišéšikasútry, jejichž autor Kanáda (2. stol. př. n. l. až 2. stol. n. l.) je pokládán za zakladatele školy. Vaišéšika vymezuje šest, resp. sedm kategorií entit přístupných lidskému vnímání (substance, kvalita, činnost, obecné, zvláštní, inherence, později ještě absence). Vaišéšika vyvinula i vlastní atomistickou teorii. Logiku a gnozeologii přejímala vaišéšika stále více od njáji, s níž v 11. stol. splynula.

Související hesla