Válka 1813 – 1814

, vojenské střetnutí mezi Francií a jejími spojenci na jedné straně a rakousko-rusko-prusko-švédskou koalicí (podporovanou Velkou Británií a postupně většinou německých států) na straně druhé. Válka 1813 – 14 byla pokračováním vlastenecké války 1812. Rusko uzavřelo 28. 2. 1813 koalici s Pruskem (Švédsko bylo ruským spojencem od roku 1812). Spojené armády obsadily polské území, ale v květnu byly poraženy Napoleonem I. Bonapartem u Lützenu a Budyšína, a proto bylo uzavřeno příměří. Teprve připojení Rakouska ke koalici 10. 8. 1813 znamenalo přechod strategické iniciativy na spojence a po několika menších bojích u Drážďan a Grossbeeren došlo v říjnu k rozhodující bitvě u Lipska. Spojenecké vítězství pod Schwarzenbergovým vedením přineslo stažení francouzských armád za Rýn a po krachu diplomatického jednání vpád koaličních vojsk do Francie. Probíhaly i vojenské akce ve Španělsku, v Itálii a Dalmácii. Spojenci donutili Napoleona I. 6. 4. 1814 ke kapitulaci; válka byla ukončena 30. 5. 1814 pařížským mírem. Na francouzský trůn se vrátili Bourboni.

Související hesla