Válka o dědictví bavorské

, vojenské střetnutí Pruska a Saska s habsburským soustátím 1778 – 79. Příčinou byla snaha císaře Josefa II. získat část Bavorska. Král Friedrich II. Veliký vyhlásil 5. 7. 1778 válku a zaútočil na české země. Do září v roce 1778 však byl E. G. Laudonem vytlačen. Na jaře 1779 došlo ke kompromisu a k uzavření těšínského míru. Někdy nazývána bramborová válka.

Související hesla