Valor

, dříve užívaný výraz označující hodnotu v ekonomické teorii.

Ottův slovník naučný: Valor

Valore, it., hodnota.