Varieta


1. jazykověda verze jazyka se specifickou komunikační funkcí; útvar jazyka, např. spisovný jazyk, dialekt, sociolekt, pidžin;
2. taxonomie odrůda, varietas, zkratka var. – přirozený vnitrodruhový taxon, populace určitého biologického druhu, která je méně stabilně taxonomicky odlišena a méně ekologicky a geograficky vyhraněna než poddruhy. Někdy jsou i variety považovány za poddruhy. V současnosti není tento taxon uznán jako platná taxonomická kategorie.

Související hesla