Varšavská smlouva

, smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci, kterou 14. 5. 1955 ve Varšavě podepsaly Albánie, Bulharsko, Československo, Maďarsko, NDR, Polsko, Rumunsko a SSSR. Smlouva byla uzavřena na 20 let s automatickým prodloužením o 10 let pro státy, které ji rok před uplynutím nevypoví. Její ustavení bylo reakcí na vstup SRN do NATO. Smlouva zajišťovala hegemonii SSSR, přítomnost sovětských jednotek na území členských států a vzájemnou pomoc. V roce 1991 se Varšavská smlouva rozpadla v důsledku pádu komunistického režimu v zemích východní Evropy. Viz též Brežněvova doktrína.

Související hesla