Varšavské knížectví

, státní útvar vytvořený Napoleonem I. Bonapartem ve středním Polsku 1807 – 13 s hlavním městem Varšavou. Po vídeňském kongresu byla část Varšavského knížectví rozdělena mezi Prusko a Rakousko (Halič), zbytek vytvořil Kongresovku.

Související hesla