Varšavské povstání

, povstání 1. 8. – 2. 10. 1944, vedené Armiou krajowou v čele s T. Komorowským proti fašistické moci; podporováno polskou exilovou vládou v Londýně. Povstalci využili přiblížení sovětské armády k Varšavě; získali kontrolu nad městem, ale Němci zahájili odvetné akce a 63 dnů bombardovali město. Sovětská armáda maršála K. K. Rokossovského odmítla jakoukoli pomoc, (dokonce zamezila i letecké materiálové pomoci ze strany západních spojenců). Nedostatek zbraní a hlad donutily povstalce se 2. 10. vzdát.

Související hesla