Védská kultura

, kultura védských Árjů v období, kdy přišli do Indie (ze severozápadu) v 2. polovině 2. tis. př. n. l. a postupně se usazovali a přešli od kočovného k zemědělskému způsobu života (žito, ječmen, rýže, proso, sezam). Chovali dobytek a jiné užitkové zvířectvo v Indoganžské nížině (raná védská kultura), až se trvale usídlili a vytvořili první státní útvary (asi do 6. stol. př. n. l., pozdní védská kultura). V tomto období bojovali s místními obyvateli (dásové) i mezi sebou; Árjové prošli vývojem od kmenového zřízení s volenými náčelníky k územním pospolitostem v čele s vládci (dědičnými i uzurpátory) posvěcenými zvláštním rituálem prováděným bráhmanem; společnost se vnitřně diferencovala (viz též varna) a splývala s původním obyvatelstvem. V duchovní sféře je patrný přechod od mýtů a magie k mystice a filozofii (viz též upanišady). Archeologové připisují védské kultuře nálezy malované šedé keramiky, rozšířené asi 800 – 400 př. n. l. (výjimečně asi 1000 př. n. l.). Rozvíjela se řemesla včetně zpracování kovů, doprava a obchod, od 7. stol. př. n. l. užívání zlatých a stříbrných platidel. Védská kultura je zachycena v literárních dílech (dlouho tradovaných ústně a později zpracovaných písemně) známých jako védy.

Související hesla