Vegetační doba

, vegetační období – časový úsek, v němž příznivé klimatické podmínky prostředí (teplo, dostatek dešťových srážek) umožňují souvislý průběh hlavních životních funkcí rostlin. Opakem je vegetační klid, kdy se vlivem vnějších podmínek (chlad, období sucha) tyto funkce zpomalí nebo zcela zastaví. Střídání vegetační doby a vegetačního klidu je projevem roční periodicity vývoje rostlinstva.

Související hesla