Velkoknížectví osvětimské

, území Osvětimska, které po vídeňském kongresu připadlo pod rakouskou správu.