Venedi

, Veneti, Vinidi – označení Slovanů v raně středověkých latinsky psaných pramenech.

Ottův slovník naučný: Venedi

Vendi, Vendové, Veneti, Venetové, Vindi a pod. jména, jež Slovanům dávali jejich sousedé Germani a Gallové. Jméno to udrželo se podnes u Němců, kteří Slovincům říkají Winden (odtud windisch = slovinský) a lužické Srby nazývají Wenden (odtud wendisch = lužickosrbský).

Související hesla