Verdunská smlouva

, dohoda uzavřená 10. 8. 843 ve Verdunu mezi syny císaře Ludvíka I. Pobožného, která znamenala rozdělení Franské říše na tři samostatná království a uznávala pouze nominálně císařskou svrchovanost. Ze Západofranské říše vznikla později Francie, z Východofranské říše Německo; jako samostatné se následně vyčlenily Itálie, Burgundsko a dočasně i Lotrinsko.

Související hesla