Veřejná ekonomie

, vědní disciplína, která zkoumá příčiny existence a zákonitosti fungování veřejného sektoru, tedy té části národního hospodářství, která má neziskový charakter a je financována z přerozdělovacích procesů.